IERAUGI PATS SAVU AURU - izproti sevi un gūsti vairāk panākumus! Увидь сам свою ауру - yзнай про своKā apvienot neapvienojamo? Zinātni un ezotēriku, ticību un lietpratību? Zinātne attīstās septiņjūdžu soļiem un tuvojās, bet atsevišķos gadījumos jau iekļuvusi jomās, kuras agrāk tika uzskatītas par absolūti nezinātniskām un pat mistiskām, bet nekas nestāv uz vietas!


Informācijas tehnoloģiju attīstība jau tagad ļauj palūkoties aiz noslēpuma aizsega, kur vēl pavisam nesen varēja nokļūt tikai izredzētie. Mistika, okultisms, maģija, dziedniecība – visas šīs parādības vienmēr bija cilvēku dzīvēs un likteņos visos laikmetos dažādos līmeņos dažādās formās. Cilvēks ir transcendenta būtne un viņš nevar eksistēt bez garīgās barības, tāpat kā ķermenis – bez ēdiena.


Tomēr cilvēks pēc savas dabas grib visu pataustīt ar savām rokām, sajust, ieraudzīt ar savām acīm. Ne vienmēr ir iespējams to izdarīt un dažas lietas mēs esam spiesti pieņemt par ticamām līdz tam laikam, kamēr nevarēsim to esamību apstiprināt ar zinātnes palīdzību. Arī agrāk cilvēks izmantoja priekšmetus, citas dzīvās būtnes sev par palīgiem gadījumos, kad cilvēks pats nespēja kaut ko paveikt, sajust vai uztvert. Piemēram, suns, kam ir labāka dzirde un oža, palīdzēja savlaicīgi uzzināt par draudošām briesmām un atrast ēdienu. Arī mūsdienās, neskatoties uz tehnoloģiju attīstību, suņus aktīvi izmanto gan narkotiku meklēšanā gan citur. Protams, mūsdienās cilvēkam nāk palīgā tehnika un tehnoloģijas.

Laiks nestāv uz vietas un viss attīstās. Cilvēks nespēja ieraudzīt mikrobus ar neapbruņotām acīm un tika izgudrots mikroskops. Cilvēks nespēj sajust radiāciju, izjust to, kuras iedarbība ir neapšaubāmi nežēlīga un tika izgudrotas ierīces radiācijas noteikšanai.


Likumu nezināšana neatbrīvo mūs no atbildības – spārnotais teiciens, bet tā būtība - dzīves likumu nezināšana neatbrīvo mūs no sekām, kuras ir izraisījuši mūsu pašu rīcība, darbība, domas. Mēs visi gribam vienu un to pašu: prieku, laimi, mīlestību. Bet, sevi nezinot un neizprotot, kā gan mēs varam sevi padarīt par veseliem, laimīgiem un gūt panākumus?

Lai kaut ko izlabotu, salabotu, uzlabotu, cilvēks veic objekta izpēti, meklē kļūdas un bojājumus, un tas jebkuram liekas saprotami un dabiski.


Bet kādēļ pēkšņi viss sagriežas kājām gaisā, kad kaut kas skar mūs pašus? Mēs tūdaļ sākam meklēt iemeslus ārpusē - vide, apstākļi un vesels lērums visu iespējamo iemeslu un, galvenais, meklējam skaidrojumu, kādēļ mums kaut kas neizdodas? Mēs vienmēr mēģinām sevi attaisnot, bet ar to jau sev palīdzēt neizdosies. Un ja ir vēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē, ir jāsāk ar sevi - izpētīt, saprast, izprast un apzināt sevi!!!


Tikai tad var uzsākt izmaiņas savā vidē un apstākļos, jo savādāk, labākajā gadījumā, rezultāts būs neefektīvs, bet sliktākajā – viss kļūs vēl sliktāk! Lai nokļūtu vajadzīgajā vietā, ir jāizvēlas pareizu virzienu. Ja izvēlētais virziens ir nepareizs, jo ātrāk un neatlaidīgāk dodaties šajā virzienā, jo tālāk jūs nokļūstat no sava mērķa! Tikai izprotot savu būtību, cilvēks spēj virzīties uz panākumu un laimes pusi!


Arī šajā jomā ir izgudrota progresīva ierīce, kas ļauj ielūkoties aiz noslēpuma aizsega un ieraudzīt to, ko varēja redzēt tikai izredzētie! Šī ierīce ir Aura Kamera – mūsdienu tehnoloģiju produkts, kuru izgudroja zinātnieki – pragmatiski, racionāli un visai skeptiskas būtnes.

Узнай о состоянии и качестве энергии, о цвете ауры и ее индивидуальных особенностей!

Профессиональная консультация специалиста по ауре по супер-цене!

Пойми себя и стань успешнее!

Не тяни – сделай это сейчас!

Как совместить несовместимое???...науку и эзотерику…веру и знание??? Наука развивается семимильными шагами и приближается, а местами уже входит в области, которые раньше считались совершенно ненаучными … и даже мистическими … ничто не стоит на месте! ...

Развитие компьютерных технологий уже сейчас позволяет заглянуть за завесу тайны … куда до недавнего времени могли попасть только избранные … мистика … оккультизм … магия … целительство … все эти явления всегда присутствовали в жизни и судьбе людей во все времена … на разном уровне … в разной форме … человек существо трансцендентное … и он не может существовать без духовной пищи, как и тело без еды …


Однако природа человека состоит в том, что мы хотим все потрогать собственными руками, почувствовать, увидеть собственными глазами … но не всегда это возможно … и некоторые вещи мы вынуждены принимать на веру … до тех пор, пока не сумеем подтвердить это с помощью науки. И раньше человек использовал предметы, других живых существ себе в помощь там, где он не мог сделать, почувствовать или воспринять что либо сам … к примеру - собака обладая лучшим слухом и обонянием помогала заранее узнать об опасности и найти пищу … да и до сих пор даже при развитии технологий собаки активно используются в поиске наркотиков и т.д. теперь на помощь приходит техника и технологии.


Прогресс неумолимо движется вперед! Да, человек не может увидеть микробы - но был изобретен микроскоп, человек не может почувствовать радиацию, ощутить ее, но ее воздействие будет несомненным и губительным! И вот были созданы приборы для определения радиоактивности. Незнание законов – не освобождает от ответственности, крылатая фраза, но в ней суть - незнание законов жизни не освобождает от следствий вызванных нашими поступками, делами, мыслями …


Мы все хотим одного и того же – радости, счастья, любви, успеха! Не понимая и не зная себя … как можем мы сделать себя здоровыми, счастливыми, успешными???? Для того чтобы что либо исправить … улучшить … человек занимается изучением объекта, поиском ошибок и неисправностей … и это для любого понятно и естественно … но почему вдруг все переворачивается с ног на голову, когда что-то касается нас самих??? Мы тут же начинаем искать причины вовне!!! Окружение … обстоятельства ... и куча всевозможных причин и главное объяснений … почему у нас что то не получается … мы всегда пытаемся себя оправдать … но ведь этим делу не поможешь … и если хочется что-то изменить в своей жизни … то начинать надо с себя … изучить себя … понять себя … познать и осознать себя!


Только тогда можно приступать к изменению своего окружения и обстоятельств … иначе в лучшем случае не будет эффективного результата … а в худшем …. все станет еще хуже! Для того, чтобы прийти в нужное место – нужно выбрать правильное направление, ведь если направление выбрано неверно - то в таком случае, чем быстрее и упорнее Вы двигаетесь в выбранном направлении, тем дальше оказываетесь от своей цели! И только поняв свою данность человек может двинуться в сторону успеха и счастья!


И вот благодаря развитию науки появилось прогрессивное оборудование позволяющее заглянуть за завесу тайны … и увидеть то, что было дано только избранным и святым! Это продукт новейших информационных технологий – ауракамера! ...Это оборудование создано учеными – компъютерщиками … а они являются существами совершенно конкретными, рациональными … и весьма скептичным.


Jūsu CLL.lv! Piesakies apskatīt savu auru: + 371 26871717; + 371 20252888; + 371 29232388

#aura #auracamera #soul