DŽUN JUAŅ CIGUN / ЧЖУН ЮАНЬ ЦИГУН


Džun Juaņ Cigun – viena no senākajām mūsdienās zināmajām mācībām. Tās pirmssākumi saistāmi ar ciltīm, kas dzīvoja Senās Ķīnas teritorijā aptuveni pirms 7 000 gadiem.


Džun Juaņ tiek tulkots kā Vidus Ķīnas līdzenums dzeltenās upes Hunanhas apkārtnē. Tieši tur šī sistēma tika izveidota. Tukstošiem gadu Džun Juaņ praktizēja stingri ierobežots cilvēku loks un to zināmā mērā varētu nosaukt par “ slepenajām zinībām” taču 20. gs. beigās šīs zinības tika atklātas pasaulei.


Džun Juaņ Cigun ir vienota sistēma, kas sevī ietver zināšanas un prakses metodes, kā arī meditācijas un elpošanas vingrinājumus, kas ir vērsti uz cilvēka attīstību, rehabilitāciju, ārstēšanu, apziņas paplašināšanu, kā arī savas dzīves jēgas un misijas izpratni.


Šī sitēma ir universāla un to var izmantot jebkura vecuma cilvēki, turklāt nav nepieciešams mainīt dzīvesveidu, dienas režīmu vai uzturu. Džun Juaņ Cigun pēc savas būtības nav ne reliģija, ne ideoloģija, bet gan zinātne par dzīvību visplašākajā nozīmē.

Джун Юань Цигун - одна из старейших учений известных на сегодняшний день. Первоначально оно было связано с древними племенами, которые проживали на территории Древнего Китая приблизительно 7000 лет тому назад.


Джун Юань Цигун переводится как Центральная китайская равнина в окрестностях желтой реки Хунанха. Именно там была создана эта система. Тысячилетиями Джун Юань Цигун практиковали в строго ограниченном кругу людей. В известной мере, это можно было назвать "тайными знаниями", но в конце 20 века они стали доступными для всего мира.


Джун Юань Цигун - объединенная система, включающая в себя знания и практические методы, а так же упражнения по медитации и дыханию, которые направлены на развитие человека, реабилитацию, лечение, расширение сознания, а так же - на понимание своей миссии и смысла жизни.


Эта система универсальна и ее могут использовать люди любого возраста. Для этого нет необходимости менять свой образ жизни, режим дня или питание. Джун Юань Цигун по своей сути не религия и не идеология, а знание о жизни в самом широком смысле.