Kas īsti ir meditācijas "REĢENERĀCIJA" nodarbības? Что такое медитация "РЕГЕНЕРАЦИЯ&q


REĢENERĀCIJAS meditācijas ir unikālas pēc savas dabas un iedarbības. Tās ir dziednieces Karinas autorpraktika, kuru viņa saņēma pirms 20 gadiem no saviem skolotājiem un kuru attīsta un padziļina kopš tiem laikiem.


REĢENERĀCIJAS uzdevums ir neitralizēt cilvēka dabas projektu kropļojošo negatīvo informāciju un pozitīvi izmainīt enerģijas kvalitāti, lai dzīve būtu veselīga un pilnvērtīga.

REĢENERĀCIJAS laikā notiek iekšējo pašregulējošo struktūru koriģēšana un organisma dzīvotspējas aktivizācija. Pati meditācija ir kā kamertonis, ar kura palīdzību cilvēka daba, visas tās sastāvdaļas tiecās nostāties savā ideālajā, precīzajā etolona stāvoklī. Šis process nav varmācīgs vai cilvēkam svešs, tas ir viņa dabas dota esamība, bet pati meditācija ir atslēga, ar kuru organismā tiek palaisti reģenerācijas un atjaunošanas procesi. Tieši tādēļ arī radās nosaukums – REĢENERĀCIJAS MEDITĀCIJA.

Медитация РЕГЕНЕРАЦИИ - уникальна по своей структуре и способу воздействия. Это - авторская практика целителя Карины, которую она получила от своих учителей более 20 лет назад и с тех пор развивает и углубляет ее.


Задача РЕГЕНЕРАЦИИ - убрать негативную информацию, искажающую природный проект человека и изменить качество энергии для здоровой и полноценной жизни.


Во время РЕГЕНЕРАЦИИ происходит настройка внутренних структур саморегуляции и активизация жизнеспособности организма, сама медитация является как бы камертоном, благодаря которому, природа человека (все ее составляющие) стремится прийти к своему идеальному, эталонному состоянию. И этот процесс не является насильственным или чуждым человеку, это - его природная данность, а сама медитация является ключем запуска процессов регенерации и омолаживания в организме. Именно поэтому и появилось само название - МЕДИТАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ.

Aicinām izmēģināt meditāciju "Reģenerācija" kopā ar CLL.LV grupu. Skaties sadaļā "nodarbības".

Jusu,

Karina Jegorova

#meditation #nodarbiba #enerģija #energy